Browsing: Se simplifică modalitatea de evaluare a proiectelor cu finanțare  europeană și  se asigură derularea digitalizată a tuturor etapelor unui proiect